เมนูหลัก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
 
โครงการ
โครงการ
ภาพกิจกรรม
 
สื่อการเรียนรู้/คลังข้อสอบ
สื่อสุขศึกษา
สื่อพลศึกษา
คลังข้อสอบ ม.ต้น
คลังข้อสอบ ม.ปลาย
 
Link ที่น่าสนใจ
กระทรวงศึกษาธิการ
สพม.16
Facebook กลุ่มสาระ ฯ
ครูบ้านนอก
ครูไทย40
TRUE ปลูกปัญญา

Downloadกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒
สถานที่ตั้ง : 80  เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
ติดต่อสอบถาม : Tell.0-7455-3107 Fax. 0-7455-3105 E-mail : yorwor2school@gmail.com
© พัฒนาระบบโดย นางวันดี เฟื่องสมบูรณ์ และ นางสาวจุฑาภรณ์ โอทอง